Potkejme se v Brně nebo na Skypu.

Jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Satiterapii, absolvovala jsem akreditovaný koučovací výcvik.

Léta jsem se věnovala pomoci lidem s poruchami příjmu potravy – osobně, na telefonické krizové lince a v internetové poradně, pořádala jsem semináře.

Dnes pomáhám lidem v nejrůznějších životních situacích. Dělám to, co pro mě má hluboký smysl, nacházím se svými klienty znovu jejich radost ze života, lásku k sobě, vnitřní klid a spokojenost.

Pravidelně publikuji pro www.zena.cz a www.prozeny.cz. Věnuji se také psaní článků na svém blogu.

Terapie poruch příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy dokáží být velmi mocné. Svou vytrvalostí, vychytralostí a intenzitou se dokáží vrýt pevně pod kůži a zůstat tam po dlouhý čas. Bývá obtížné, ale ne nemožné, se z této moci vymanit.

Mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání nebo jiné formy poruch příjmu potravy nepřichází do života z čista jasna. Již od dětství si potíže připravují půdu. Nepříjemná poznámka k postavě, kterou člověk slyší od blízkých či cizích lidí, je vždy ránou do srdce. Hodnocení, posměšky, výtky zůstávají navždy zapsány v těle. Stávají se součástí sebevnímání a sebehodnocení člověka. Své také dokáže sehrát náročný sportovní režim, ve kterém často dochází k porovnávání fyzických výkonů a postav.

Člověk si často myslí, že má vše pod kontrolou, až najednou zjistí, že to tak není. Pojďte to změnit a najít tak znovu svou vnitřní svobodu. Můžeme na tom začít pracovat společně.

Pomůžu vám hledat cesty, které povedou k tomu, že se do vašeho života začne navracet radost. Budeme směřovat k tomu, aby se jídlo stalo přirozenou, a ne děsivou, součástí vašeho života. Budeme se věnovat sebepoznání, osobnostnímu rozvoji, budování úcty a lásky k sobě samému, protože tyto oblasti jsou klíčem k odpoutání se od potíží s jídlem. Naučíme se vnímat tělo, jeho prosby a potřeby. Budeme se učit jej přijímat a respektovat, vkládat do něj důvěru.

Možná se zamýšlíte nad tím, jestli se toto téma týká i vás. Nápomocný vám může být článek Dieta nebo už jsem za hranou?, který vám pomůže se v tom lépe zorientovat.

Jak terapie probíhá?

Na terapii se zaměříme na porozumění tomu, co se ve vašem životě děje, jaké situace se vám opakují a co to s vámi dělá. Terapie je prostředkem sebepoznání a seberozvoje. Je pro mě důležité, abyste na sezeních pociťovali atmosféru bezpečí a důvěry. V takovém prostředí je možné mluvit o tom, co vás trápí, co je pro vás důležité a hledat nová řešení.
V rámci terapie si budeme všímat, co se odehrává v těle. Tělo je moudré, dobře ví, co vám přináší užitek a naopak. Techniky vybírám tak, aby byly doplňkem rozhovoru a aby podněcovaly práci na daném tématu.
Satiterapie je integrativní psychoterapie. Na sezeních se budeme zaměřovat na to, co prožíváte, jaké emoce cítíte, budeme si toho všímat a vnášet do nejasných situací, se kterými se potýkáte ve vašem životě, vhled. Všímavost (mindfulness) je pro posun velmi klíčová.

Ceník

 • Individuální terapie 50 minut
  700 Kč
  * Možnost i telefonní / Skype konzultace
  * Balíček 10 sezení 6000 Kč (platnost 6 měsíců)
 • Párová a rodinná terapie 50 minut
  800 Kč
  * Balíček 10 sezení 7000 Kč (platnost 6 měsíců)

Objednaný termín sezení je závazný. V případě zrušení sezení z vaší strany méně než 48 hodin předem vám bude účtován storno poplatek ve výši 100 %.

Kontakt

Pro výběr termínu sezení mě kontaktujte telefonicky, e-mailem nebo skrze formulář.

Mgr. Klára Gelnarová
Tel.: +420 739 962 233
klara@poradenstvi-gelnarova.cz
www.facebook.com/Mgr.Klara.Gelnarova
Sezení probíhají na adrese: Jakubské náměstí 5, 602 00 Brno, 5. patro
IČO: 05994683 · Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku.

Napište mi

Zvažujete, že byste začali docházet na terapii, ale napadá vás k tomu spousta otázek, které vás brzdí a podněcují strach? Můžete mi napsat a nastínit svůj příběh. Při osobním setkání na terapii můžeme navázat na to, co jste mi již napsali.